Kursy językowe specjalistyczne

Posted on

Rodzaj kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb

Podczas kursów nastawionych na podstawową naukę języka, a więc taką dzięki której będziemy mogli swobodnie się komunikować, stosunkowo mało miejsca przeznaczonego jest na słownictwo specjalistyczne. A nawet jeśli wprowadzane są słowa z konkretnej profesji to zwykle są one podstawowe i nie ma ich zbyt wiele. Jednak praca w danej specjalności często wymaga tego, aby znać bogate słownictwo pod kątem tego, z czym ma się do czynienia na co dzień. I z myślą o takich osobach, posiadamy bogatą ofertę kursów zagranicznych specjalistycznych.

Nacisk na określoną dziedzinę

Uczestnictwo w zagranicznym kursie specjalistycznym pozwala wyraźnie zwiększyć zasób słów z konkretnej dziedziny. Program kursu jest opracowywany w konsultacji nauczycieli ze specjalistami z danej dziedziny, co jest niewątpliwym atutem. Zajęcia odbywają się w małych grupach, a nie brakuje również lekcji indywidualnych. Z zagranicznego kursu specjalistycznego skorzystać mogą między innymi ludzie profesji takich jak: prawnicy, biznesmeni, lekarze, nauczyciele, bankowcy, osoby z branży turystycznej i hotelarskiej, kadra kierownicza i wiele innych. 

Poziom znajomości języka i czas trwania kursu

Warunkiem wzięcia udziału w kursie specjalistycznym jest znajomość języka w stopniu co najmniej średniozaawansowanym. W zależności od możliwości można wybrać kurs specjalistyczny krótki, który trwa 2-3 tygodniu lub też zdecydować się na długi blok czasowy trwający kilkanaście tygodnia lub rok. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *